Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Provodovice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Provodovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 5 členů

Státní správa
 Mgr. Michaela Hradilová - neuvolněná starostka
 Cyril Zdráhala - neuvolněný  místostarosta
 Ludmila Randusová- účetní, ohlašovna
 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Provodovice
.Provodovice 49
 753 53 Všechovice

Telefon: 581622604      
Kancelář starosty: 581622604 mobil: _602514395
Kancelář: 581622604    
Datová schránka: 9jqbvvf    
E-mail: :ouprovodovice@tiscali.cz
Internet. stránky: www.provodovice.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Provodovice
.Provodovice 49
 753 53 Všechovice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Provodovice
 Provodovice 49
 753 53 Všechovice

4.3.

Úřední hodiny

 

Uterý 14.00 - 18.00    
       

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 581 622 604
Fax:  
Kancelář starosty
Tel:  581 622 604
Mobil:  602514395         
e-mail: ouprovodovice@tiscali.cz

4.5.

Číslo datové schránky

9jqbvvf

4.6.

Adresa internetové stránky

www.provodovice.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

ouprovodovice@tiscali.cz

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

 KB Přerov

 číslo účtu/kód banky: 25824831/0100

6.

00636487

7.

DIČ

nejsme plátci DPH

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2011   Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2010   Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2009   Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2015   Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2017  Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2019  Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2021  Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2023

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

 

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Provodovice
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Provodovice

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Provodovice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 sazebník úhrad od 1.5.2018

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

 

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Provodovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Vyroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

 

Závěrečný účet obce za rok 2021

Závěrečný účet obce za rok 2020

Závěrečný účet obce za rok 2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet obce za rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2016

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

Závěrečný účet obce za rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2008